Informacje RODO

Zarząd i pracownicy Digitmed SA przykładają ogromną wagę do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, w tym w szczególności danych osobowych szczególnej kategorii – o stanie zdrowia. Administrator danych osobowych, realizując swoje obowiązki prawne i dbając o bezpieczne przetwarzanie danych osobowych, opracował szereg zasad bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania a także powołał Inspektora Ochrony Danych – mgr Rafała Kosuń, z którym mogą się Państwo skontaktować:


- drogą mailową, pisząc na adres: iod@digitmed.pl,

- drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora,

tj. 08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,

- telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507.