Dla medycyny


SZOK HIS

Health Information System

SZOK RIS

Radiology Information System

System zintegrowany z systemem PACS wykorzystywany do zarządzania radiologią.

SZOK SMS

Wbudowany moduł zarządzania wiadomościami sms.

SZOK PACJENT

Wbudowany moduł konta pacjenta. Umożliwia udostępnianie wyników, samodzielne zapisy i wiele innych.

SZOK TALK

Wbudowany moduł czatu.

SZOK EFFECT

Wbudowany moduł zarządzania zespołem medycznym.

BLACK BOX

Wbudowany moduł zgłaszania i rozwiązywania problemów.

BLACK COLLECT

Umożliwia pobieranie materiału laboratoryjnego w wariantach: podstawowy punkt pobrań, punkt pobrań położnej, punkt pobrań epidemiologiczny. Moduł collect stawia na bezpieczeństwo pacjenta.

SZOK CONTACT

Zarządzanie kolejkami do gabinetów, kontrola kontaktu z pacjentem.SZOK LAB

Laboratory Information System

Moduł podstawowy do obsługi laboratorium.

Składa się z następujących modułów:

SZOK VIRUS

Moduł do obsługi pracowni cytologicznej. Zawiera kontrolę procesu (również na etapie transportu za pomocą modułu MOBI), w tym reskriningu. Umożliwia tworzenie opisów zgodnych z SIMP i Bethesda oraz zapis jako EDM, podpisy certyfikatem ZUS lub SZAFIR. Współdziała z autorskim rozwiązaniem CAIAS (Computer Assisted Image Analysis System), umożliwia kontrolę wydawania wyników.

SZOK HP

Moduł do obsługi badań histopatologicznych. Umożliwia kontrolę procesu i wydawania wyników.


SZOK CYTO

Usługa cytocare. Dla przychodni, które chcą realizować badania cytologiczne metodą LBC komercyjnie lub w ramach kontraktu NFZ. Po stronie przychodni jest pobranie i wysyłka preparatu, po naszej stronie zaproszenie pacjenta, barwienie, skanowanie, ocena przez sieć neuronową i cały proces oceny preparatu, a także jego archiwizacja i udostępnienie wyniku.

SZOK CLINIC

 Moduł podstawowy do obsługi terminarzy i gabinetu lekarza rodzinnego. Umożliwia obsługę pacjenta z poziomu gabinetu lekarskiego, pielęgniarki, położnej i gabinetu zabiegowego, a także zarządzanie zleceniami transportowymi.

SZOK SPEC

Zawiera obsługę poradni specjalistycznych i pracowni endo/USG.

SZOK LIGHT

Lekka wersja gabinetu (one-pager).

SZOK FIZJO

Wersja dostosowana do pracowni fizjologicznej i rehabilitacyjnej.

SZOK PLAN

Dostęp do interfejsu graficznego przeznaczonego do Indywidualnego Planu Opieki.

SZOK PLAN

Dostęp do modułu zarządzania przypadkiem i telekonsyliami.

SZOK POP

Umożliwia zarządzanie populacyjne. Moduł przeznaczony dla pielęgniarek, położnych i lekarzy rodzinnych.

SZOK TERAPIA

Wersja dostosowana do poradni leczenia uzależnień, psychiatrycznej. Umożliwia prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, zajęciowej.

SZOK DENT

Wersja dla stomatologów.