Rozwiązania dla medycyny


Czym jest SZOK?

 • System Zarządzania Opieką Koordynowaną to szereg modułów, które sprawiają, że funkcjonowanie placówki medycznej i współpracujących z nią działów staje się proste dzięki wspólnej bazie danych.
 • Oprócz rejestracji i gabinetów (lekarskich, pielęgniarki, położnej), system obejmuje także pracownię radiologiczną, laboratorium i punkt pobrań oraz rozliczenie i moduł menedżerski.
 • Moduły dodatkowe obejmują obszary logistyki, w tym poczty wewnętrznej, zarządzania flotą, obsługę zgłoszeń przez działy biurowe i zarządzanie projektami.
 • Zainteresowani mogą powierzyć naszej firmie zarządzanie obszarem RODO wraz z modułem systemu.
 • Przechowywanie danych nie jest przekazywane podwykonawcy i odbywa się w chmurze prywatnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

SZOK - System Zarządzania Opieką Koordynowaną

System zarządzania opieką koordynowaną oferuje:

 • architekturę nastawioną na opiekę koordynowaną i współpracę personelu w ramach zespołów
 • przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika
 • integrację z urządzeniami telemedycznymi
 • ceny systemu adekwatne do jego użycia wraz z implementacją oraz wdrożeniem
 • stałe wsparcie klienta po zakończonym wdrożeniu z uwzględnieniem SLA
 • spełnienie wymagań dotyczących EDM, ZM i ochrony danych

Co umożliwiają kluczowe funkcjonalności?

 • Standaryzację (a więc częściową automatyzację) procedur
 • Spójną pracę nad pacjentem w zespole medycznym w systemie e-gniazdowym
 • Generowanie podsumowania stanu pacjenta
 • Tworzenie Indywidualnego Planu Opieki Medycznej nad pacjentem
 • Opiekę farmaceutyczną
 • Wykorzystanie telemedycyny, w tym telekonsyliów
 • Obsługę Centrów Opieki i Wsparcia
 • Gromadzenie w wywiadzie danych wysokiej jakości (ułatwienie obsługi pacjenta podczas kolejnych wizyt)
 • Wyznaczanie celów dla pacjenta i ich weryfikację
 • Weryfikację kwalifikacji pacjenta do programów profilaktycznych
 • Mniejsze zaangażowanie personelu informatycznego, całe zarządzanie systemem odbywa się przez Klienta lub Service Desk
 • Śledzenie losów pacjenta w procesie leczenia
 • Obsługę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i Zdarzeń Medycznych
 • Lean Management

Jak wyglądają wdrożenia?

Oferujemy:

 • analizę procesów w przychodni i uzgodnienie standardu obsługi opartego na połączeniu najlepszych praktyk danego podmiotu i praktyk międzynarodowych rekomendacji IFIC
 • konfigurację systemu wg uzgodnionych wcześniej standardów
 • szkolenia personelu medycznego realizowane na miejscu przez praktyków - doświadczone asystentki medyczne z wiedzą informatyczną
 • integrację z urządzeniami/systemami uczestniczącymi w procesach podmiotu
 • asystę wdrożeniową obejmującą doszkolenia zdalne i asysty na miejscu w dniach uruchomienia
 • wsparcie przez moduł do edukacji zdalnej
 • instrukcje w formie podręcznika użytkownika, a także przyjazne podpowiedzi how-to, które pomogą się odnaleźć na kluczowym odcinku obsługi pacjenta

Jak wygląda wsparcie?

 • Nie zostawiamy naszych klientów samych sobie - w godzinach pracy serwisu możesz kontaktować się z nami przez czat, mail i call center
 • Z każdym klientem zawieramy umowę z załącznikiem SLA
 • Użytkownicy mogą korzystać z kursów umożliwiających bieżące dokształcenie personelu
 • Udzielamy porad nie tylko w sprawach związanych z oprogramowaniem, ale również z interpretacją nowych przepisów w ramach konsekwencji dla systemu

Jesteś zainteresowany?

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, zapisz się na listę subskrypcyjną klientów systemu poprzez formularz dostępny w zakładce Kontakt. Umożliwi to nam zaprezentowanie wersji demo, a także przygotowanie wdrożeń.


SZOK HIS

HEALTH INFORMATION SYSTEM


SZOK RIS

Radiology Information System - system zintegrowany z systemem PACS wykorzystywany do zarządzania radiologią

SZOK SMS

Wbudowany moduł zarządzania wiadomościami SMS

SZOK PACJENT

Wbudowany moduł konta pacjenta. Umożliwia udostępnianie wyników, samodzielne zapisy i wiele innych

SZOK TALK

Wbudowany moduł czatu

SZOK EFFECT

Wbudowany moduł zarządzanie zespołem medycznym

SZOK BOX

Wbudowany moduł zgłaszania i rozwiązywania problemów

SZOK COLLECT

Umożliwia pobieranie materiału laboratoryjnego w wariantach: podstawowy punkt pobrań, punkt pobrań położnej, punkt pobrań epidemiologiczny

SZOK CONTACT

Zarządzanie kolejkami do gabinetów, kontrola kontaktu z pacjentem

SZOK LAB

LABORATORY INFORMATION SYSTEM


SZOK VIRUS

Moduł do obsługi pracowni wirusologii. Zawiera kontrolę procesu (również na etapie transportu za pomocą modułu MOBI). Umożliwia tworzenie opisów, zapis jako EDM, podpisy certyfikatem ZUS lub SZAFIR, a także kontrolę wydawania wyników.

SZOK CYTO

Moduł do obsługi pracowni cytologicznej. Zawiera kontrolę procesu (również na etapie transportu za pomocą modułu MOBI), w tym reskriningu. Umożliwia tworzenie opisów zgodnych z SIMP i Bethesda oraz zapis jako EDM, podpisy certyfikatem ZUS lub SZAFIR. Współdziała z autorskim rozwiązaniem CAIAS (Computer Assisted Image Analysis System), umożliwia kontrolę wydawania wyników

SZOK HP

Moduł do obsługi badań histopatologicznych. Umożliwia kontrolę procesu i wydawania wyników

SZOK CLINIC

Moduł podstawowy do obsługi terminarzy i gabinetu lekarza rodzinnego. Umożliwia obsługę pacjenta z poziomu gabinetu lekarskiego, pielęgniarki, położnej i gabinetu zabiegowego, a także zarządzanie zleceniami transportowymi


SZOK SPEC

Moduł do obsługi poradni specjalistycznych i pracowni endo/USG

SZOK LIGHT

Lekka wersja gabinetu (one-pager)

SZOK FIZJO

Moduł do obsługi pracowni fizjoterapii i rehabilitacyjnej

SZOK PLAN

Dostęp do interfejsu graficznego przeznaczonego do Indywidualnego Planu Opieki

SZOK POP

Umożliwia zarządzanie populacyjne. Moduł przeznaczony dla pielęgniarek, położnych i lekarzy rodzinnych

SZOK PLAN

Moduł zarządzania przypadkiem i telekonsyliami

SZOK TERAPIA

Moduł dla poradni leczenia uzależnień i poradni psychiatrycznej. Umożliwia prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej i zajęciowej

SZOK DENT

Moduł do obsługi gabinetu stomatologicznego