Dla specjalistów

Firma Digitmed oferuje rozwiązania dla Twojej firmy

DIDACTICS

Z myślą o podniesieniu jakości kształcenia, a także wykorzystaniu nowych technologii, które z pewnością ułatwią prowadzenie zajęć dydaktycznych proponujemy nasze najnowsze rozwiązanie – system Didactics. Tworzeniu systemu przyświecała idea kształcenia przyszłych lekarzy oraz cytodiagnostów.

NAUKA OCENY ZMIAN KOMÓRKOWYCH

Nasze rozwiązanie wyróżnia się możliwością prezentowania on-line na komputerach studentów obrazów histopatologicznych omawianych przez dydaktyka - może to być wykorzystywane zarówno w kształceniu studentów medycyny, jak i specjalistów diagnostyki. Posiadamy własną bazę 100 preparatów histopatologicznych i cytologicznych z opisanymi zmianami komórkowymi, które mogą być użyte w celach edukacyjnych na uczelni.

Nasza platforma e-learningowa ma przejrzystą szatę graficzną i cechuje się wysoką intuicyjnością. Na platformie zawarte są funkcjonalności niezbędne do planowania i prowadzenia zajęć cyfrowo. Możliwe jest sprawdzenie wiedzy studentów testami SCQ i MCQ oraz weryfikacja umiejętności rozpoznawania zmian komórkowych na preparatach histologicznych. Dydaktycy mają możliwość tworzenia i współdzielenia bazy pytań oraz dodawania dokumentów cyfrowych wykorzystywanych podczas zajęć.

MAKROSKOP

Skanowanie obrazów

Celem naszego projektu była ocena kliniczna i ekonomiczna zastosowania prototypu nowego urządzenia do skanowania, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cytologicznych w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Projekt miał na celu modyfikację aktualnego modelu przeprowadzania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Zadaniem nowego urządzenia jest przekształcenie stosowanych obecnie mikroskopów optycznych do w pełni niezależnych systemów skanowania próbek cytologicznych poprzez dodanie przystawki funkcjonalnej zapewniającej precyzyjne kontrolowanie położenia próbek podczas ich skanowania. Próbki mogą pochodzić zarówno z klasycznych badań cytologicznych, jak i z cytologii w fazie płynnej. Ponadto zostało wytworzone oprogramowanie wspomagające zdalną analizę próbki przez patomorfologa (skuteczność i opłacalność oprogramowania zostanie przebadana w zaplanowanym badaniu klinicznym) oraz centralna baza danych archiwizująca przeskanowane próbki w postaci cyfrowej.