Digitmed S.A. to innowacyjna, polska firma technologiczna. Spółka powstała w 2015 roku jako start-up badawczo-rozwojowy skierowany na analizę obrazów medycznych przy użyciu uczenia maszynowego oraz „deep learning”. Głównym produktem firmy jest kompleksowy system wsparcia do diagnostyki preparatów cytologicznych. Spółka jest w trakcie certyfikacji wyrobu medycznego wg normy PN:EN ISO 13485. Założycielami spółki byli: dr hab. inż. Jakub Barbasz, dr Łukasz Lasyk, lek. Paweł Żuk oraz lek. Artur Prusaczyk. Od momentu powstania zespół założycielski silnie ukierunkowuje firmę na ciągły rozwój technologii odpowiadający na potrzeby klienta. Zespół spółki tworzą zaangażowani ludzie: algorytmicy, programiści, fizycy, lekarze, patomorfolodzy oraz diagności laboratoryjni, którym przyświecają wspólne cele -realizować misję firmy.

Misją firmy jest zwiększenie dostępności profilaktycznych cytologii ginekologicznych oraz podniesienie jakości oceny cytologii. Naszą strategią jest tworzyć rozwiązania dostarczające na czas odpowiednie informacje personelowi medycznemu.

W kontaktach, nie tylko z naszymi klientami, ale również z dostawcami, partnerami oraz pracownikami, działamy w oparciu o wartości, które są dla nas ważne w codziennej pracy. Nasza praca opiera się głównie na rzetelności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z wartościami zapisanymi w Kodeksie Etyki w Biznesie.


Digitmed S.A. i Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. realizowały projekt: Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R. Projekt był realizowany w okresie: 07.2016 – 05.2019.

Celem naszego projektu była ocena kliniczna i ekonomiczna zastosowania prototypu nowego urządzenia do skanowania, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cytologicznych w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Projekt miał na celu modyfikację aktualnego modelu przeprowadzania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy przez zastosowanie prototypu nowego urządzenia do skanowania, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cytologicznych. Zadaniem nowego urządzenia jest przekształcenie stosowanych obecnie mikroskopów optycznych do w pełni niezależnych systemów skanowania próbek cytologicznych poprzez dodanie przystawki funkcjonalnej zapewniającej precyzyjne kontrolowanie położenia próbek podczas ich skanowania. Próbki mogą pochodzić z klasycznych badań cytologicznych jak i z cytologii w fazie płynnej. Ponadto zostało wytworzone oprogramowanie wspomagające zdalną analizę próbki przez patomorfologa (którego skuteczność i opłacalność zostanie przebadana w zaplanowanym badaniu klinicznym) oraz centralna baza danych archiwizująca przeskanowane próbki w postaci cyfrowej Obecnie nie ma na rynku zarówno Polskim jak i europejskim systemu wspierającego archiwizację i udostępniającego wyniki w ilościach „hurtowych”.

Wartość projektu 2 585 304.07 zł

Wkład funduszy Europejskich 1 534 871.06 zł