Wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia do diagnostyki preparatów cytologicznych przyniesie niewątpliwe wymierne korzyści.


Dla pacjentki:


 • Zwiększenie wczesnej wykrywalności preparatów nieprawidłowych
 • Skrócenie czasu oczekiwania na wynik
 • Redukcję liczby preparatów nieprawidłowej jakości
 • Dostarczenie mniejszej ilości wyników niejednoznacznych
 • Zwiększenie dostępności cytologii profilaktycznych


Dla lekarza/ patomorfologa/ diagnosty/ położnej:


 • Zapewnienie praktycznego wsparcia przy ocenie preparatów
 • Zwiększenie wczesnej wykrywalności preparatów nieprawidłowych
 • Redukcję liczby preparatów nieprawidłowej jakości
 • Dostarczenie mniejszej ilości wyników niejednoznacznych
 • Umożliwienie telekonsultacji i stworzenie szkoleniowej „bazę wiedzy”


Dla zarządcy/ płatnika:


 • Zwiększenie efektywności jednostek oceniających
 • Wykorzystanie w większym stopniu potencjału położnych
 • Włączenie większej liczby jednostek medycznych do programu profilaktyki
 • Umożliwienie archiwizacji i kontroli wstecznej
 • Umożliwienie korelowania wyników z innymi badaniami
 • Premiowanie jakości
 • Eliminację nieefektywnych elementów łańcucha