Tytuł projektu: Projekt zintegrowanego systemu cyfryzacji, katalogowania i dokumentacji dziedzictwa kulturowego (obrazów oraz artefaktów 2D) – CULDIGI

Okres realizacji projektu: 2021.01.01 – 2023.06.30

Streszczenie: Celem proponowanego projektu jest opracowanie cało-płaszczyznowego skanera umożliwiającego obrazowanie w świetle widzialnym i podczerwieni dużych obiektów zabytkowych takich jak obrazy panelowe i sztalugowe, rysunki czy dokumenty z mikroskopową rozdzielczością. Dzięki nowatorskiemu sposobowi działania polegającemu na optymalizacji pracy układu optycznego wykonującego zdjęcia z platformą skanującą w czasie rzeczywistym urządzenie będzie dokumentować obiekty kilkadziesiąt razy szybciej niż konkurencyjne rozwiązania. Takie zwiększenie prędkości skanowania umożliwi masową cyfryzację zbiorów muzealnych z ogromną rozdzielczością umożliwiającą analizę ich obrazu z nieosiągalną dotychczas dokładnością dającą jednocześnie dostęp do wielkoskalowych powierzchni obiektów. To z kolei otworzy konserwatorom, historykom sztuki oraz badaczom dziedzictwa kultury nowe niedostępne do tej pory możliwości badania obiektów zarówno pod kątem technologii wykonania jak i artystyczno-wizualnym. Aby w pełni wykorzystać te możliwości zostanie również stworzone dedykowane oprogramowanie wspomagające zarówno łatwą publikację gromadzonych danych, jak również i umożliwiające ich łatwe porównywanie z wynikami uzyskanymi przy użyciu innych technik często stosowanych do badania obiektów zabytkowych (np. mikro-XRF).

Wnioskodawcy: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, DIGITMED S.A

Wartość projektu: 1 962 750.00 zł

Wkład funduszy Europejskich: 1 344 000.00 zł


Digitmed S.A. i Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. realizowały projekt: Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R.

Projekt był realizowany w okresie: 07.2016 – 05.2019.

Celem naszego projektu była ocena kliniczna i ekonomiczna zastosowania prototypu nowego urządzenia do skanowania, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cytologicznych w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Projekt miał na celu modyfikację aktualnego modelu przeprowadzania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy przez zastosowanie prototypu nowego urządzenia do skanowania, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cytologicznych. Zadaniem nowego urządzenia jest przekształcenie stosowanych obecnie mikroskopów optycznych do w pełni niezależnych systemów skanowania próbek cytologicznych poprzez dodanie przystawki funkcjonalnej zapewniającej precyzyjne kontrolowanie położenia próbek podczas ich skanowania. Próbki mogą pochodzić z klasycznych badań cytologicznych jak i z cytologii w fazie płynnej. Ponadto zostało wytworzone oprogramowanie wspomagające zdalną analizę próbki przez patomorfologa (którego skuteczność i opłacalność zostanie przebadana w zaplanowanym badaniu klinicznym) oraz centralna baza danych archiwizująca przeskanowane próbki w postaci cyfrowej Obecnie nie ma na rynku zarówno Polskim jak i europejskim systemu wspierającego archiwizację i udostępniającego wyniki w ilościach „hurtowych”.

Wartość projektu: 2 585 304.07 zł

Wkład funduszy Europejskich: 1 534 871.06 zł