Artykuł “Evaluation of the constructed the device along with the software for digital archiving, sending the data and supporting the diagnosis of cervical cancer”, którego autorami są Łukasz Lasyk, Jakub Barbasz, Paweł Żuk, Artur Prusaczyk, Tomasz Włodarczyk, Ewa Prokurat, Mariusz Bidziński, Wojciech Olszewski, Piotr Baszuk i Jacek Gronwald, został zaakceptowany do druku w czasopiśmie Contemporary Oncology/Onkologia Współczesna i zostanie wydrukowany zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Redakcję czasopisma.

WO_Art_36837-10