Rozeznanie rynku

Ogłoszenia archiwalne:

(21.08.2018)

Na usługę wynajmu specjalistycznych pomieszczeń wraz z sprzętem w celu wykonywania urządzenia do cyfrowej archiwizacji preparatów cytologicznych ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy”

Pliki do pobrania :

Zapytanie ofertowe rozeznanie rynku najem pomieszczeń 21.08.2018

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Na opracowanie założeń technicznych systemu przesuwu próbki (skanowania) cytologicznej (szkiełka mikroskopowego) z wykorzystaniem typowego mikroskopu optycznego. z dnia 1 lipca 2016

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Działanie 1.2 – Konkurs 2/1.2/2015/POIR INNOMED – 2, Digitmed Sp. z o.o. w celu oszacowania zamówienia zwraca się z prośbą o szacunkową ofertę na Wyprodukowanie oraz przetestowanie urządzenia do cyfrowej archiwizacji preparatów cytologicznych zgodnie ze specyfikacją techniczną przygotowaną przez Zamawiającego stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 9 listopada a 2016 r., na adres „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o. o. ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce, W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt Damian Chaciak, telefon: + 48 25 6440740, Fax: + 48 25 785 00 01, bądź e-mail: biuro@centrum.med.pl     Wzór pisma     02.11.2016

 

fueu