Artur Prusaczyk

Lekarz ginekolog-położnik z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Aktualnie w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej. Przez lata w kręgu jego zainteresowań znajdowała się profilaktyka oraz opieka nad kobietą ciężarną.

Artur Prusaczyk to współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach. Spółka łącznie zarządza 33 placówkami na Mazowszu i Lubelszczyźnie, w których realizuje świadczenia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (w tym dwa Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze). Pan Prusaczyk należy do zespołu projektowo-badawczego CMD.

Artur Prusaczyk jest odpowiedzialny w firmie Centrum za działalność w zakresie medycyny prewencyjnej / profilaktyki i zarządzanie projektami. Jest również współautorem kluczowych programów medycznych zaimplementowanych w CMD: Bilansów dorosłych – diagnostyki w kierunku wykrycia chorób przewlekłych i onkologicznych w połączeniu z badaniami profilaktycznymi oraz model opieki nad pacjentem chorym przewlekle w POZ – Grupy Dyspanseryjne. W 2016 roku uczestniczył w pracach Banku Światowego na temat opracowania i rozwoju Opieki Koordynowanej w Polsce jako jeden z grupy ekspertów. Jest autorem kilkunastu publikacji oraz wystąpień na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach. Tematyka wystąpień dotyczyła głównie profilaktyki ginekologicznej oraz rozwiązań finansowo – organizacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Jest członkiem PTG, PTGO, PTEZ, IFIC oraz ESGO.