Paweł Żuk

Paweł Żuk Od 20 lat jest kardiologiem, absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu. Jest bardzo zaangażowany w opiekę prewencyjną i edukację prozdrowotną w chorobach serca i metabolicznych, a także w opiekę nad przewlekle chorymi, w tym w szczególności na choroby układu krążenia poprzez wdrożenie indywidualnego planu leczenia.

Paweł od 20 lat jest współzałożycielem i prezesem Centrum Medyczno-Diagnostycznego (CMD). Firma jest grupą ambulatoriów, które są zlokalizowane na terenie dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego (34 lokalizacje i ponad 84 tys. pacjentów pod opieką POZ). Jest członkiem zespołu badawczo-rozwojowego w CMD.

Bierze udział w pracach nad nowym modelem organizacyjnym Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Jest odpowiedzialny za strategię poprawy procesu, za zaprojektowanie lepszego przepływu pacjentów wzdłuż określonej ścieżki. Jego praktyki w organizacji koncentrują się na świadczeniu usług indywidualnie dobranych dla pacjenta promujących zdrowie. Paweł jest współautorem kluczowych projektów realizowanych w CMD opartych na zintegrowanych koncepcjach opieki: 1. systematycznej procedurze diagnostycznej wśród populacji dorosłych w celu wykonania ogólnego badania przesiewowego – Bilanse Dorosłych w zakresie onkologii i chorób przewlekłych, 2. Grupy powiązane z diagnozą – stały, zintegrowany i systemowy model opieki.

Paweł jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest wiceprezesem zarządu Wschodniej Izby Gospodarczej.