dr hab. inż. Jakub Barbasz

dr hab. inż. Jakub Barbasz

Współzałożyciel Digitmed Sp. z o.o., jest również pracownikiem Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Pracował również naukowo na Uniwersytecie Jagiellońskim z którym pozostaje we współpracy do dnia dzisiejszego. Posiada szerokie i interdyscyplinarne zainteresowania. Zajmuje się fizykochemią układów białkowych, koloidalnych, fizyką tzw. materii miękkiej jak i powierzchni ciał stałych, kognitywistyką ze szczególnym uwzględnieniem jej obszarów powiązanych z informatyką, rozpoznawaniem obrazów, analizą zachowań losowych oraz metodami uczenia się ludzi i maszyn. Jego pomysły naukowe mają zastosowanie aplikacyjne, co znajduje odzwierciedlenie w aktualnie ocenianych wnioskach patentowych. Od lat stara się pracować na styku pomiędzy nauką a biznesem, potwierdzeniem tego jest powierzanie mu kierownictwa wielu projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i Unii Europejskiej, zarówno stricte naukowych jak i wdrożeniowych. Poza nauką jego pasją są sporty przestrzenne, od blisko trzydziestu lat jest aktywnym wspinaczem, uprawia również freediving.